Realizacja kontraktu pn. „Modernizacja przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej we Wrześni, na odcinku od ul. Opieszyn do ul. Kościuszki”.

Roboty polegały na renowacji kolektora tłocznego DN400 o długości 890mb przy wykorzystaniu rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni