Realizacja kontraktu pn.  „Bezwykopowa rekonstrukcja rurociągu wody surowej DN600, wykonanej z rur stalowych w Białymstoku”.

Prace polegały na bezwykopowej renowacji wodociągu DN600 o długości 1000mb. za pomocą rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.

Inwestor: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.