Niezmiernie miło nam poinformować, że firma Terkan sp. z o.o. sp. k. podczas XIX edycji konferencji INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA, otrzymała statuetkę TYTAN 2021 w kategorii Mały projekt bezwykopowy za wykonanie renowacji czterech rurociągów ciśnieniowych wód opadowych o średnicy 600 mm i łącznej długości około 221 m pod wałem przeciwpowodziowym rzeki Wisły w Sandomierzu przy zastosowaniu rękawa CIPP UV.
Inwestorem były PGW Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie