Renowacje studni, komór, zbiorników

Studzienki i komory kanalizacyjne stanowią integralną część systemu kanalizacyjnego i podobnie jak kanały ulegają uszkodzeniom. Najczęściej występującym zjawiskiem, jakie obserwuje się w studzienkach kanalizacyjnych jest korozja wżerowa. Renowacja studzienek i komór metodą chemii budowlanej to najtańszy i bardzo często stosowany sposób naprawy. Z innych metod renowacyjnych proponujemy remont z wykorzystaniem wkładów GRP, laminowanie ręczne lub wykładziny bazaltowe.

Renowacja z użyciem chemii budowanej jest powszechnie i najczęściej stosowaną technologią. Jest ona wystarczająca i skuteczna w większości przypadków tzw. normalnej korozji czyli wszędzie tam, gdzie nie mamy do czynienia ze znaczną korozją siarczanową. Do napraw używamy zapraw odpornych na siarczany, modyfikowanych polimerami (typu PCC) z dodatkiem tworzyw sztucznych.

Renowację z wykorzystaniem cienkościennych wkładów GRP lub laminowania ręcznego stosuje się w przypadkach, gdzie występuje silna korozja siarczanowa.

Wkładami GRP wykłada się całe ściany odnawianego obiektu. Wykonane są one z włókna szklanego i żywicy poliestrowej. Jest to wykładzina bardzo odporna na działanie szkodliwych gazów.

Laminaty ręczne wykonuje się z mat szklanych typu E lub E-CR nasączanych żywicą poliestrową. Stosowane są one wszędzie tam, gdzie utrudnione lub niemożliwe jest zastosowanie cienkościennych wkładów GRP. Dodatkowo w przypadku laminatów ręcznych do nasączania maty można użyć innego rodzaju żywic np. epoksydowych, co dodatkowo podnosi jakość laminatu.

Wykładziny bazaltowe wykonywane są z wszędzie tam, gdzie występują ekstremalne warunki degradujące. Ściany studni czy komór wykładane są płytkami z topionego bazaltu. Płytki te wykonywane są metodą topienia i odlewania do form dzięki czemu bazalt uzyskuje nową postać i kształt. W efekcie uzyskujemy niezwykle odporną powłokę wewnętrzną (pH w zakresie 2-14, bardzo dobra odporność na ścieranie, nienasiąkliwość, bardzo wysoka wytrzymałość na ciśnienie i wysoką temperaturę) oraz znaczące wzmocnienie konstrukcji naprawianego obiektu.