Relining krótkimi modułami rurowymi

Technologia ta stosowana jest do renowacji jak i rekonstrukcji przewodów kanalizacyjnych nieprzełazowych i przełazowych. Stosuje się najczęściej moduły z takich materiałów jak: PE, PP, PCV czy GRP.

W przypadku przewodów nieprzełazowych moduły łączone są ze sobą w studzienkach kanalizacyjnych lub wykopach montażowych najczęściej na tzw. „zatrzask” z zastosowaniem we wnętrzu połączenia tych rur uszczelek gumowych mających być gwarantem szczelności tego połączenia. Tworzona w ten sposób sukcesywnie na dnie studzienki (wykopu) rura kanalizacyjna jest skokowo wciągana lub wpychana do odnawianego kanału. Po zmontowaniu w ten sposób całego naprawianego odcinka, przestrzeń międzyrurowa wypełniana jest masą iniekcyjną w celu usztywnienia i ostatecznego zabezpieczenia całej konstrukcji. W przypadku kanałów nieprzełazowych najczęściej stosuje się moduły wykonane z PE, PP czy PCV.

W przypadku dużych kolektorów przełazowych najpopularniejszym stosowanym materiałem są rury GRP (ang. Glass Reinforced Plastic)produkowane na bazie żywicy poliestrowej z włókna szklanego oraz piasku kwarcowego. Stosuje się tu całą różnorodność przekrojów rur np. jajowe, dzwonowe czy prostokątne. Z uwagi na duży ciężar tych rur najczęściej są one dowożone do miejsca montażu na specjalnych wózkach i łączone wewnątrz kolektora. Po zakończeniu montażu następuje ostateczna stabilizacja nowego kolektora poprzez zalanie przestrzeni międzyrurowej specjalną masą iniekcyjną.