Rękawy termoutwardzalne

Metoda renowacji kanałów za pomocą rękawów termoutwardzalnych nasączonych żywicą to doskonały i szybki sposób do napraw liniowych. Rękawy mogą być impregnowane żywicą epoksydową lub poliestrową. Zastosowanie rękawów impregnowanych żywicą epoksydową daje możliwość tzw. „sklejenia” rękawa ze strukturą kanału poddawanego renowacji, co powoduje znaczne wzmocnienie nośności kanału.

Rękawy wykonane są najczęściej z włókniny poliestrowej. Nasączanie żywicą epoksydową odbywa się z zastosowaniem specjalistycznego zestawu, bezpośrednio przed instalacją na placu budowy. Instalacja rękawa odbywa się przez inwersję (odwrócenie). Utwardzanie wykładziny przebiega w podwyższonej temperaturze przy pomocy pary wodnej lub wody.

Rękawy na bazie żywic epoksydowych charakteryzuje:

  • efekt przyklejenia ich do powierzchni przewodów poddawanych odnowie,
  • duża wytrzymałość mechaniczna (zwłaszcza na ściskanie i rozciąganie),
  • stosunkowo mała ścieralność,
  • podwyższona odporność chemiczna w przypadku kontaktu z substancjami żrącymi oraz mediami o podwyższonych temperaturach,
  • mała chłonność wody,
  • bardzo mały skurcz