Rękawy specjalne

W przypadku ekstremalnych warunków pracy możliwe jest zastosowanie rękawów nasączanych żywicami winyloestrowymi. Żywice te cechuje po utwardzeniu duża odporność chemiczna(nawet na środowiska silnie kwaśne i silnie alkaliczne, pH 1-14) oraz wytrzymałość mechaniczna. Z tego powodu znajdują one zastosowanie głównie przy odnowie kanalizacji przemysłowych lub instalacji technologicznych w zakładach przemysłowych.