Ciasne pasowanie

Technologia ciasnego pasowania to rodzaj odnowy przewodów infrastruktury podziemnej w których po zakończeniu renowacji powłoka rekonstrukcyjna ściśle przylega do wewnętrznej powierzchni odnawianego przewodu. W technologii tej stosuje się najczęściej rury PE zdeformowane fabrycznie lub na placu budowy. Metoda ta stosowana jest najczęściej przy odnowie przewodów wodociągowych.

Renowacja przewodów rurami zdeformowanymi fabrycznie polega na wciągnięciu do wnętrza odnawianego przewodu rur PE o zdeformowanym przekroju poprzecznym zbliżonym do litery U. Po wciągnięciu następuje odzyskanie przekroju kołowego wciągniętej rury poprzez działanie pary i ciśnienia. Po wychłodzeniu nowa rura PE ściśle przylega do ścianek naprawianego przewodu.

Renowacja przewodów rurami o przekroju redukowanym bezpośrednio przed ich wprowadzaniem do odnawianego przewodu polega na wciągnięciu do naprawianego przewodu rury PE o zmniejszonej o ok.10% średnicy w stosunku do jej pierwotnej wartości. Podczas wciągania rury, przechodzi ona przez specjalny pierścień wydłużając się a zmniejszeniu ulega jej średnica i grubość. Po zakończeniu wciągania rura wraca do swojej pierwotnej wielkości i przylega ściśle do ścianek odnawianego przewodu.