Bezwykopowe naprawy punktowe kanałów nieprzełazowych

Do napraw punktowych w kanałach nieprzełazowych stosujemy dwie technologie. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest technologia krótkich rękawów tzw. pakerów. Drugim stosowanym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnych opasek ze stali nierdzewnej.

Metoda tzw. pakerów polega na punktowym wzmocnieniu i uszczelnieniu kanału poprzez zastosowanie krótkiego rękawa wykonanego z włókna szklanego i chemoutwardzalnej żywicy. Paker wprowadzany jest do kanału w miejsce uszkodzenia na specjalnym stelażu a następnie rozprężany jest przy użyciu powietrza. Zakres naprawy wynosi tu najczęściej od ok. 0,5m do 2,0m długości i stosowany jest na średnicach do DN1000mm. Przy uszkodzeniu występującym na większej długości stosuje się montaż kolejnych pakerów na zakładkę.

Metoda z zastosowaniem opasek ze stali nierdzewnej polega na punktowym wzmocnieniu i uszczelnieniu kanału poprzez zastosowanie specjalnie skonstruowanej opaski ze stali nierdzewnej. Opaska ta posiada po stronie zewnętrznej uszczelki z gumy EPDM przez co połączenie pomiędzy opaską a kanałem macierzystym jest całkowicie szczelne. Montaż opaski polega na wprowadzeniu jej w miejsce uszkodzenia na specjalnym stelażu a następnie rozprężenie przy użyciu powietrza. Specjalnie skonstruowany zamek zatrzaskowy zabezpiecza opaskę przed „ponownym zamknięciem”. Opaski te stosujemy najczęściej do średnic DN500mm jednak możliwe jest zastosowanie ich dla średnic do DN800mm. Tego typu rozwiązanie warto stosować przy wyjątkowo dużym uszkodzeniu kanału lub np. dużym wycieku wody gruntowej.