Rękawy Termoutwardzalne

Metoda renowacji kanałów za pomocą rękawów termoutwardzalnych nasączonych żywicą to doskonały i szybki sposób do napraw liniowych.

Rękawy Utwardzane Promieniami UV

W przypadku tej metody rękaw wykonany jest z włókna szklanego. Jego powierzchnia nasączona jest żywicą poliestrową, która utwardza się pod wpływem promieni UV.

Rękawy Specjalne

W przypadku ekstremalnych warunków pracy możliwe jest zastosowanie rękawów nasączanych żywicami winyloestrowymi.

Renowacje Studni, Komór, Zbiorników

Renowacja studzienek i komór metodą chemii budowlanej to najtańszy i bardzo często stosowany sposób naprawy. Z innych metod renowacyjnych proponujemy remont z wykorzystaniem wkładów GRP, laminowanie ręczne lub wykładziny bazaltowe.

Ciasne Pasowanie

Technologia ciasnego pasowania to rodzaj odnowy przewodów infrastruktury podziemnej w których po zakończeniu renowacji powłoka rekonstrukcyjna ściśle przylega do wewnętrznej powierzchni odnawianego przewodu.

Relining Krótkimi Modułami Rurowymi

Technologia ta stosowana jest do renowacji jak i rekonstrukcji przewodów kanalizacyjnych nieprzełazowych i przełazowych. Stosuje się najczęściej moduły z takich materiałów jak: PE, PP, PCV czy GRP.

Bezwykopowa Wymiana Przewodów - CRACKING

Craking jest technologią bezwykopowej wymiany przewodów stosowaną przede wszystkim wtedy, gdy istnieją przeciwwskazania techniczne do zastosowania technologii renowacyjnych lub gdy przepustowość istniejącego przewodu jest niedostateczna.

Bezwykopowe Naprawy Punktowe Kanałów Nieprzełazowych

Do napraw punktowych w kanałach nieprzełazowych stosujemy dwie technologie. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest technologia krótkich rękawów tzw. pakerów. Drugim stosowanym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnych opasek ze stali nierdzewnej.

Czyszczenie i monitoring sieci podziemnych

Do czyszczenia kanałów używamy specjalistycznych wozów wysokociśnieniowych wyposażonych w różne rodzaje i typy głowic. W zależności od napotkanego problemu stosujemy dany typ głowicy oraz dostosowujemy ciśnienie pracy do panujących w kanale warunków w taki sposób, aby nie pogorszyć stanu technicznego przewodu.