Otwarcie nowej siedziby w Grzegorzu

Dnia 3.06.2022r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby firmy Terkan w miejscowości Grzegorz. Na uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć wielu naszych kontrahentów, przedstawicieli władz samorządowych, partnerów biznesowych oraz mieszkańców wsi Grzegorz, którzy tak życzliwie przyjęli nas do swojej społeczności.


Renowacja w Białymstoku

Realizacja kontraktu pn.  „Bezwykopowa rekonstrukcja rurociągu wody surowej DN600, wykonanej z rur stalowych w Białymstoku”.

Prace polegały na bezwykopowej renowacji wodociągu DN600 o długości 1000mb. za pomocą rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.

Inwestor: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.


Renowacja we Wrześni

Realizacja kontraktu pn. „Modernizacja przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej we Wrześni, na odcinku od ul. Opieszyn do ul. Kościuszki”.

Roboty polegały na renowacji kolektora tłocznego DN400 o długości 890mb przy wykorzystaniu rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni


Terkan zdobywa nagrodę TYTAN 2021 na XIX edycji konferencji INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA

Niezmiernie miło nam poinformować, że firma Terkan sp. z o.o. sp. k. podczas XIX edycji konferencji INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA, otrzymała statuetkę TYTAN 2021 w kategorii Mały projekt bezwykopowy za wykonanie renowacji czterech rurociągów ciśnieniowych wód opadowych o średnicy 600 mm i łącznej długości około 221 m pod wałem przeciwpowodziowym rzeki Wisły w Sandomierzu przy zastosowaniu rękawa CIPP UV.
Inwestorem były PGW Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie


Renowacja w Gdańsku

Realizacja kontraktu pn. „Przebudowa kolektora sanitarnego Wrzeszcz-Ołowianka w Gdańsku”.

W ramach tego zadania wykonaliśmy renowację ponad 2,5km jajowych kolektorów sanitarnych w zakresie średnic 500/700, 700/1050 oraz 700/1100 za pomocą rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV wraz z robotami towarzyszącymi (renowacją studni, wymianą włazów). Prace prowadzone były w jednej z głównych ulic miasta Gdańska – ul. Grunwaldzkiej.

Inwestor: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.