Home / KontaktKontakt

Terkan Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Trakt 31
87-140 Chełmża

Tel. +48 696 802 544
Tel. +48 696 802 543

e-mail: biuro@terkan.pl

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego w Toruniu
KRS 0000750460 NIP 583-31-68-631 REGON 222114559
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł

Formularz